انگلیش کید : آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ،آموزش موزیکال، مکالمه ، حروف الفبا ، آهنگ ، کارتون ،واژگان انگلیسی ، دوره های آموزشی انگلیسی برای کودکان

کایلو Caillou در هواپیما

Rate this post

با کارتون کایلو Caillou  کودک شما هم سرگرم میشود و هم زبان انگلیسی یاد میگیرد.

ارسال یک پاسخ