انگلیش کید : آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ،آموزش موزیکال، مکالمه ، حروف الفبا ، آهنگ ، کارتون ،واژگان انگلیسی ، دوره های آموزشی انگلیسی برای کودکان
دسته‌بندی

کارتون و انیمیشن

کارتون و انیمیشن آموزش زبان انگلیسی برای تمام کسانی که به یادگیری زبان انگلیسی علاقه مند هستند مفید است و منحصر به کودکان نیست. در این بخش انواع کارتون و انیمیشن آموزشی زبان انگلیسی برای سنین مختلف آورده شده است .

%تخفیف ویژه آموزش زبان انگلیسی کودکان%
مشاهده جشنواره تخفیف