انگلیش کید : آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ،آموزش موزیکال، مکالمه ، حروف الفبا ، آهنگ ، کارتون ،واژگان انگلیسی ، دوره های آموزشی انگلیسی برای کودکان

بیان مکان اشیا

در این ویدیو یاد میگیریم چطور مکان اشیا رو به زبان انگلیسی بیان کنیم.

در پایان تمام کلمات آموزش داده شده مرور میشود.

ارسال یک پاسخ

20 ویدئو آموزش موزیکال زبان انگلیسی

دانلود رایگان

در ایمیل خود دریافت کنید