انگلیش کید : آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ،آموزش موزیکال، مکالمه ، حروف الفبا ، آهنگ ، کارتون ،واژگان انگلیسی ، دوره های آموزشی انگلیسی برای کودکان

بلیپی سوار هواپیما میشود

با پلیبی همراه شوید ! او لغات انگلیسی مربوط به هواپیما را به شما یاد میدهد.

ارسال یک پاسخ