انگلیش کید : آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ،آموزش موزیکال، مکالمه ، حروف الفبا ، آهنگ ، کارتون ،واژگان انگلیسی ، دوره های آموزشی انگلیسی برای کودکان

آموزش افعال حرکتی

در این آهنگ شاد کودکانه افعال حرکتی به زبان انگلیسی را یاد میگیرد.

ارسال یک پاسخ